Yargıtay ‘mobbing’e maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, işçinin iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu. İşçi ‘mobbing’i ispatlamak zorunda
İşçi ‘mobbing’i ispatlamak zorunda İşçi ‘mobbing’i ispatlamak zorunda

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağına ilişkin söz konusu kriterler şöyle sıralandı:

– Mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir.

– Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur.

– Kendisine işyerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır.