Birçok Avrupa ülkesi arasında serbest dolaşımı öngören Schengen Anlaşması, Lüksemburg'un güney doğusunda küçük bir köyde imzalandı? Anlaşma için neden bu bölge seçilmişti? Schengen: Avrupa’da seyahati değiştiren köy
Schengen: Avrupa’da seyahati değiştiren köy Schengen: Avrupa’da seyahati değiştiren köy

Lüksemburg, bir uçtan diğerine arabayla bir saatte geçilebilecek küçük bir ülke. Fransa, Almanya ve Belçika ile sınır.

1985’te imzalanan Schengen Anlaşması Avrupa’da seyahati köklü bir biçimde değiştirdi, bugün de hala değişmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden olduğu için, Brüksel ve Strasburg’un yanı sıra Lüksemburg City de, fazla bilinmese de, AB’nin idari işlerinin yürütüldüğü üç başkentten biri.

Lüksemburg, Fransa ve Almanya gibi iki dev cumhuriyet arasında anayasal monarşi ile yönetiliyor. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle iki dünya savaşında bedel ödemek zorunda kalmış, sadece doğal güzelliği ile değil tarihi ile de ilgi çekebilecek bir ülke.

UNESCO listesine girmiş kalesi ve eski şehir merkezi, müzeleri ve anıtları, restoranları, hızla gelişen şarap sanayi, peynir ve hamur işleri ile turistleri etkiliyor.

1985’te imzalanan Schengen Anlaşması, bu anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı veriyor.

Tarihi kentte Moselle Vadisi’ndeki aynı adlı nehir Lüksemburg ile Almanya arasında sınır oluşturuyor. Küçük köy ve kasabaların serpiştiği bu vadi şarap üretiminde önemli bir yere sahip.

Anlaşmanın tarihi

Schengen, Moselle Nehri’nin batı yakasında yer alıyor. 520 nüfuslu bu köy Avrupa’da seyahat olgusunu değiştiren yer. 14 Haziran 1985’te Belçika, Fransa, Lüksemburg, Batı Almanya ve Hollanda’nın imzaladığı anlaşma ile bu ülkeler arasında serbest dolaşım olanağı sağlandı.

20. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa ülkeleri arasında ittifak ve karşı-ittifakların kurulduğu anlaşmalarla dolu. 1944’te Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Benelüks’ü kurarak gümrüksüz ticareti başlattı.

1957’de Roma Anlaşması ile bu üç ülkeye Batı Almanya, Fransa ve İtalya’nın katılımı ile bugünkü AB’nin temeli olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.

1980’lerin başlarında toplam 10 AET ülkesi ve bunlar arasındaki geçişlerde hızlı bir kontrol söz konusuydu.

Gümrük kontrolü olmadan ülkeler arasında geçiş yapmak o dönem için ütopya olarak görülüyordu. Ancak AET ülkelerinden beşi (Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve Batı Almanya) ticari malların ve insanların serbest dolaşımını sağlayacak Schengen Anlaşması ile bunu yapmaya hazırdı.